Samling av personlig information

Vi samlar in följande information:

 • namn
 • Förnamn
 • Adress
 • Postnummer
 • e-postadress
 • Telefonnummer / Fax

Den personliga information som vi samlar samlas in via former och tack vare den interaktivitet som är etablerad mellan dig och vår hemsida. Vi använder även kontroll- och / eller tidningsfiler som visas i nästa avsnitt för att kombinera information om dig.


Former och interaktivitet:

Din personliga information samlas in genom form, nämligen:

 • Registreringsformulär på webbplatsen
 • Order från

Vi använder den information som sålunda samlats in för följande ändamål:

 • Spåra ordern
 • Kontakt

Din information samlas också genom interaktivitet som kan etableras mellan dig och vår hemsida enligt följande:

 • Kontakt
 • Webbplatshantering (presentation, organisation, kakor)

Vi använder den information som sålunda samlats in för följande ändamål:

 • Forum eller diskussionsområde
 • Kommentarer

Rätten till opposition och återkallelse

Vi är engagerade i att ge dig opposition och återkallelse rätt om din personliga information.
Rätten till motstånd är den möjlighet som erbjuds till Internet-användare att vägra att deras personuppgifter används för vissa ändamål som nämns under insamlingen.

Rätten till återkallelse är den möjlighet som erbjuds till Internet-användare att begära att deras personuppgifter inte längre visas, till exempel i en e-postlista.

För att utöva dessa rättigheter kan du:
Postnummer: 2 Grande Rue de la Guillotiere 69007 Lyon
E-post: contact@pietchnologie.com
Telefon: 07 63 19 84 52
Webbplatsavsnitt: Pietechnology.com/


Tillstånd att komma åt

Vi är engagerade i att erkänna en rätt till tillgång och rättelse till de berörda personerna som vill samråda, ändra eller till och med skriva informationen om dem.
Utövandet av denna rätt kommer att vara:
Postnummer: 2 Grande Rue de la Guillotiere 69007 Lyon
E-post: contact@pietchnologie.com
Telefon: 07 63 19 84 52
Webbplatsavsnitt: Pietechnology.com/


säkerhet

Den personliga information som vi samlar hålls i en säker miljö. Människor som arbetar för oss är skyldiga att respektera sekretessen för din information.
För att säkerställa säkerheten för din personliga information använder vi följande åtgärder:

 • SSL-protokoll (Secure Sockets Layer)
 • Tillgångshantering - auktoriserad person
 • Tillgångshantering - berörda person
 • Datorbackup
 • Inloggningslösenord
 • Brandvägg (brandväggar)

Vi är engagerade i att upprätthålla en hög grad av sekretess genom att integrera de senaste tekniska innovationerna för att säkerställa konfidentialiteten för dina transaktioner. Men eftersom ingen mekanism erbjuder maximal säkerhet, är en riskdelning fortfarande närvarande när du använder Internet för att överföra personuppgifter.


Lagstiftning

Vi är engagerade i att respektera de lagstiftningsbestämmelser som anges i:
Allmänna bestämmelser om dataskydd (EU)